Алсын хараа

Монгол улсын биеийн тамир, спортын эрдэм шинжилгээ, сургалтын тэргүүлэх төв болох.

Эрхэм зорилго

Биеийн тамир, спортыг орчин үеийн түвшиндхөгжүүлэх, чадамжтай багш, мэргэжилтэн бэлтгэх.

Уриа

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадамжтай бүтээлч багш бэлтгэнэ.

Виртуал танилцуулга

Сургуулийн орчноор хамтдаа аялцгаая.

Танилцуулга
793
Бакалаврын оюутан
38
Магистрын оюутан
4
Тэнхим
23
Багшлах боловсон хүчин
-----
----

------

Видео
Сургалтын төлбөрийн урамшуулал
Тэтгэлэг. Хөнгөлөлт. Буцалтгүй тусламж.

Манай сургуулийн тэтгэлэгт хамрагдан суралцаж буй оюутнуудын сэтгэгдэл.

Видео
Магадлан итгэмжлэл
Манай сургууль ОУ болон БМИҮЗ сүүлийн жилүүдэд дараах хөтөлбөр мэргэжлүүдийг хамруулсан
Сертификат