Гадаад харилцааны алба нь гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, өргөжүүлэх ба бусад гадаадын болон дотоодын байгууллагууд болон сургуулиудтай хамтарч ажилладаг.

Гадаад харилцааны албаны бүрэлдэхүүн:

НЭРС

АЛБАН ТУШААЛ

УТАС

ӨРӨӨ

Э.Гэрэлт-Од

Албаны дарга

318497

“А” байр 208 тоот

Д.Саулегуль

мэргэжилтэн

318497

“А” байр 208 тоот

П.Пүрэвзул

мэргэжилтэн

318497

“А” байр 208 тоот