Эрдмийн зөвлөл нь дор дурдсан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ:

  • Эрдмийн зөвлөл нь сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чиглэлийг тогтоож, түүний онол, аргазүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг  хэлэлцэж дүгнэлт гаргах, санал зөвлөмж өгөх зэргээр сургалт-аргазүй, судалгааны ажлыг удирдлагаар хангаж, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын бодлогыг тодорхойлж,   баримтлах  дүрэм, журам, заавар, бүтцийн нэгжийн дүрмүүдийг батална.  Эрдмийн зөвлөлийн дарга нь тухайн сургуулийн захирал байна.
  • Эрдмийн зөвлөл нь Захирлын үйл ажиллагааны тайланг жил тутамд хэлэлцэж, захирлын ажил үүргийн гүйцэтгэлд дүгнэлт өгнө.
  • Эрдмийн зөвлөл нь сургуулийн дүрэм, боловсролын байгууллагыг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, багш, ажилтны цалин хөлс, нийгмийн асуудлаар санал өгөх эрхтэй.
  • Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд үндсэн нэгжийн төлөөллийг жигд оролцуулж, зөвлөлийн бүрэлдэхүүний эрхийг бүрэн хангахтай холбоотой асуудлыг эрдмийн зөвлөлийн  дүрэмд тусгана.
  • Эрдмийн зөвлөл өөрийн чиг үүрэгт хамаарах үндсэн асуудлаар төрөлжсөн хороодтой байж болно.

МУБИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн Овог нэр Албан тушаал, цол
1 Эрдмийн зөвлөлийн дарга Д.Мөнхжаргал МУБИС-ийн захирал,
доктор (Ph.D) профессор
2 Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга Л.Цэрэнсодном Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал, доктор (Ph.D) профессор
3 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Х.Тамир Сургалт, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор
4 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Л.Ганцэцэг Эдийн засаг, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор
5 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Мандах Багшийн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D)
6 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ж.Батбаатар Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн захирал,
доктор (Ph.D) профессор
7 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Г.Цогзолмаа Боловсрол судлалын сургуулийн захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор
8 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн О.Алтангоо Математик, байгалийн ухааны сургуулийн захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор
9 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн А.Энхмаа Урлаг, биеийн тамирын сургуулийн захирал,
доктор (Ph.D) дэд профессор
10 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Г.Батсуурь Архангайн багшийн сургуулийн дэд захирал, доктор (Ph.D)
11 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Наранцэцэг Багшийн сургуулийн дэд захирал, доктор (Ph.D) профессор
12 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Б.Булган Багшийн сургуулийн дэд захирал, доктор (Ph.D)
13 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ж.Батдэлгэр СӨБСС-ийн Сургалт судалгааны төвийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) профессор
14 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Дэлгэрсайхан ББСС-ийн МХНУТ-ийн эрхлэгчдоктор (Ph.D)
15 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Энхцэцэг ББСС-ийн МБУТ-ийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) дэд профессор
16 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Р.Магсар Бага боловсролын салбар сургуулийн МБУТ-ийн багш, доктор (Ph.D) дэд профессор
17 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Өнөрбаян Монгол судлалын төвийн эрхлэгч
доктор (Sc.D) профессор
18 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Н.Мягмарцоож НХУС-ийн хөтөлбөрийн албаны дарга,
доктор (Ph.D) дэд профессор
19 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Баасандорж НХУС-ийн Түүхийн тэнхмийн багш, доктор (Ph.D) профессор
20 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн С.Эрдэнэмаам НХУС-ийн Орос хэлний багш, доктор (Ph.D) профессор
21 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн А.Цог-Очир НХУС-ийн Монгол хэлний тэнхмийн багш,
доктор (Ph.D) профессор
22 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Гантулга НХУС-ийн Түүхийн тэнхмийн багш,  доктор (Ph.D) профессор
23 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Магсар НХУС-ийн Орос хэлний төвийн багш, доктор (Ph.D) профессор
24 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн С.Амартүвшин НХУС-ийн Утга зохиол, сэтгүүл зүйн тэнхмийн багш,
доктор (Ph.D) дэд профессор
25 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн С.Энхжин НХУС-ийн Түүхийн тэнхмийн багш,
доктор (Ph.D) дэд профессор
26 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Э.Гэрэлт-Од НХУС-ийн Нийгмийн ухааны тэнхмийн багш, доктор (Ph.D)
27 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн О.Мягмар БоСС-ийн Сэтгэл судлал, аргазүйн тэнхмийн багш,
доктор (Ph.D) профессор
28 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Т.Цэндсүрэн БоСС-ийн Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхмийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) дэд профессор
29 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Наранчимэг Боловсрол судлалын төвийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) дэд профессор
30 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн М.Хишиг-Ундрах БоСС-ийн Тархи судлалын төв, доктор (Ph.D) дэд профессор
31 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Чү.Байгалмаа Боловсрол судлал, аргазүйн тэнхмийн багш,
доктор (Ph.D) дэд профессор
32 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Т.Батболд БоСС-ийн Судалгааны аргазүй, профессорын багийн багш,
доктор (Ph.D)
33 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Е.Батчулуун МБУС-ийн Газарзүйн тэнхмийн багш, доктор (Ph.D) профессор
34 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Г.Пунсалпаамуу МБУС-ийн Биологийн тэнхмийн багш, доктор (Ph.D) профессор
35 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Цэдэвсүрэн МБУС-ийн Мэдээлэлзүйн тэнхмийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) профессор
36 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Ц.Лувсандорж МБУС-ийн Дидактикийн тэнхмийн эрхлэгч, доктор (Ph.D) профессор
37 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Б.Хоролдагва МБУС-ийн Математикийн тэнхмийн багш,
доктор (Ph.D) дэд профессор
38 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Б.Сандагдорж МБУС-ийн Математикийн тэнхмийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) дэд профессор
39 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Н.Наранцогт МБУС-ийн Химийн тэнхмийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) дэд профессор
40 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Л.Уртнасан УБТС-ийн Спорт тоглоом, Эрүүл мэндийн тэнхмийн багш,
доктор (Ph.D) профессор
41 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн С.Туул УБТС-ийн Биеийн тамирын тэнхмийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)
42 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Б.Бат-Отгон УБТС-ийн Хөнгөн атлетик, гимнастикийн тэнхмийн багш,доктор (Ph.D)
43 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Д.Сэрээтэрдорж УБТС-ийн Технологийн тэнхмийн эрхлэгч,
доктор (Ph.D) дэд профессор
44 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн З.Баярмагнай УБТС-ийн Дүрслэх урлагийн тэнхмийн багш, доктор (Ph.D) дэд профессор
45 Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Р.Гоцбаяр УБТС-ийн Зураг зүй, дизайны тэнхмийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)