Боловсрол судлалын төв

Боловсрол судлалын төв нь  Боловсрол шинжлэх ухааны яамны сайдын 2013 оны А/73 тушаалын дагуу МУБИС-ийн захирал Б. Жадамбаагийн А/87  тушаалаар 2013 оны 4 дүгээр сард байгуулагдсан. Төвийн эрхлэгчээр 2014 оны 4 сараас доктор, дэд проф. Д.Наранчимэг ажиллаж байна.

Боловсрол судлалын төвийн эрхэм зорилго нь “Боловсролын судалгаан дээр тулгуурлан багш боловсролын чанарыг сайжруулах”  явдал юм.
БСТ-ийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:
•         Боловсролын судлгаа
•         Бакалаврын дараах сургалт
•         МУБИС-ийн бүрэлдхүүн сургуулиудад судалгааны аргазүйн хичээлээр сургалтын үйлчилгээ үзүүлэх
•         Багш боловсролыг дэмжсэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 
Тус төв нь жилд магистр, докторын өдөр, эчнээ ангийн нийт 500 гаруй оюутанд баклаврын дараах сургалт явуулдаг.  Бидний санал болгодог хөтөлбөрүүд:
Магистрын зэрэг
•         Боловсролын удирдлага
•         Сургалтын технологи
Докторын зэрэг
•         Боловсролын удирдлага

ТӨВИЙН БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН

БСТ боловсролын судалгаа, менежментийн, Судалгааны арга зүйн гэсэн хоёр профессорын багаас  бүрддэг. Судалгааны аргазүйн багийг профессор Ж. Батдэлгэр,  боловсролын судалгаа, менежментийн  профессорын багийг дэд проф. Д. Наранчимэг  удирдаж байна. Боловсрол судлалын төв нийт 8 багш, 2 зөвлөх профессор, 1 мэргэжилтэнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Боловсрол судлалын төвийн дарга, боловсролын судалгаа, менежментийн багийн ахлагч
Доктор, дэд проф.  Д. Наранчимэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Psychology service  National Center (Brain studying)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЭТГЭЛ ЗҮЙ, ТАРХИ СУДЛАЛЫН ТӨВ”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


МУБИС-ийн Боловсрол Судлалын Сургуулийн дэргэд 2009 оны 9 дүгээр сард БСШУЯ-ны Шинжлэх Ухаан Технологийн Сангийн санхүүжилтээр “Сэтгэл зүйн үйлчилгээний үндэсний төв” нэртэйгээр анх байгуулагдсан. Одоо тус төв нь “Сэтгэл зүй, тархи судлалын лаборатори” болон өргөжих зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна. Үндсэн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Үүнд: Сэтгэл судлаач, төвийн эрхлэгч-1 сэтгэц оношлогооны ажилтан-1, сэтгэл засалч, сэтгэл зүйч-1, сэтгэл судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтан-1, туслах ажилтан-1. Тус төв нь Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн сэтгэл судлалын ангийн оюутнуудад мэргэжлийн дадал чадвар төлөвшүүлэхэд бааз суурь нь болохын зэрэгцээ оюутан, багш, ажилчид болон нийгэмд сэтгэлзүйн үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой. Үүнд:
•Сэтгэлзүйн оношлогоо, судалгаа
•Сэтгэлзүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх
•Сургалт, семинар зохион байгуулах
• Төсөл, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

Эрхэм зорилго: Тархи судлалын лаборатори байгуулж,  Монгол  хүний сэтгэцийн хөгжлийг шинжлэх ухааны үндэстэй  оношлох, судалгаа, сургалт, зөвлөгөө, засал болон  нийгэм -сэтгэл зүйн  үйлчилгээг үзүүлэх

Өнөөгийн нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан үйлчилгээ явуулах Үүнд:

 • Сэтгэл зүйн оношлогоо, судалгаа
  • Танин мэдэх үйлийн хөгжил: /ой тогтоолт, анхаарал, сэтгэхүй, оюун ухааны хөгжил/
  • Сэтгэл зүйн шинжүүд:/ бие хүний сэтгэл зүйн хэв шинж, зан төлөв, зориг, авьяас, сэтгэлийн хөдөлгөөн, өөртөө итгэх итгэл, түгшүүр, стресс/
 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх
  • Гэр бүлийн сэтгэл зүйн асуудал
  • Хамт олны сэтгэл зүйн асуудал
  • Суралцах бэрхшээл
  • Өөрийгөө танихуй
  • Харилцааны зөрчил г.м
 • Сэтгэц засал, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх
  • Өөрийгөө таних дасгал, тренинг
  • Уур бухимдлаа тайлах
  • Стрессээс гарах арга зам
  • Сэтгэл гутрал, айдсаас гарах техникүүд г.м
 • Хувь хүн болон байгууллагын захиалгат сургалт зохион байгуулах
  • Багшлах ажлын сэтгэл зүй
  • Гэр бүл хүүхдийн харилцаа
  • Хүүхдийн сэтгэл зүйн ертөнц
  • Бие хүний сэтгэл зүй
  • Байгууллагын харилцаа
  • Стресс менежмент
  • Өөрийгөө уирдах хянах чадвар
  • Хувийн онцлог ба хандлагаа өөрчилөх г.м
 • Бие хүний сэтгэл зүйн оношлогооны сан
 • Бие хүний онцлогийг тодорхойлох Кеттелийн тест /бага насны хүүхэд, өсвөр нас, насанд хүрэгчид/
 • Бие хүний зан төлөвийн акцентуаци
 • Оюун ухааны хөгжлийг тодорхойлох /Векслер/ арга зүй /бага насны хүүхэд, өсвөр насны хүүхэд, насанд хүрэгчид/
 • Бие хүний онцлогийг тодорхойлох олон талт арга зүй
 • Амьдралын замналыг тодорхойлох арга зүй
 • Мэргэжлийн стрессийг тодорхойлох ба нөхөн сэргээх арга зүй
 • Нийгмийн оюун ухааныг судлах Гильфордын арга зүй
 • Хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны сэдэл тодорхойлох арга зүй
 • Хамт олныг бүрдүүлэх арга зүй
 • Өнгөт сорил Люшер арга зүй
 • Розенцвайгийн тест ба хэрэглэгдэхүүн
 • Хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүй  /5-8 нас, 8-12 нас, 12-14 нас /
 • Харилцаа, хамтын ажиллагаа
 • Канад, Австрали, Япон, Солонгос, Хятад, ОХУ зэрэг улсын ижил төстэй байгууллагуудтай холбоо тогтоох, хамтран ажиллаж байна.

Хаяг: МУБИС, Боловсрол судлалын сургууль

         26 тоот

Утас:  99087640

 • : psy.center @msue.edu.mn