Оулугийн их сургуулийн зөвлөх профессор Sari Harmonien сургалт-семинар зохион байгуулна

МУБИС-тай хамтын ажиллагаатай Финланд улсын Оулугийн их сургуулийн зөвлөх профессор Sari Harmonien МУБИС-д ирж “HOW TO ORGANIZE PHENOMENON-BASED LEARNING” сэдвээр сургалт-семинар зохион байгуулах гэж байна. Та бүхний хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. 
Сэдэв:         How to organize Phenomenon-based learning
Хэзээ:         2017.05.04 /пүрэв гариг/, 16:00-18:00
Хаана:         I байрны 200 тоот
Оролцогчид:     МУБИС-ийн бүрэлдэхүүний сургуулийн дидактикийн тэнхим,  БоСС-ийн багш нар, сонирхсон багш нар

МУБИС, Боловсрол судлалын төв