ОХУ-ын Чита хотод илтгэлээ хэлэлцүүлжээ

Багшийн сургуулийн МУБИС, Нагоя их сургуулийн хамтарсан "ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ"-ийн эрхлэгч доктор Д. Одгэрэл, БСАЗТ-ийн эрхлэгч доктор, дэд проф. Б.Оюунцэцэг нар ОХУ-ын Чита хотын ЗаБГУ-ын "Бага боловсролын тулгамдсан асуудал" (“Актуальные проблемы начального общего образования:теория и практика”) сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний онол практикийн хуралд “Результаты сравнительного исследования выпускников, окончивших вузы по специальности “Преподаватель начальных классов”, “Study on mental abilities characteristics of children in Mongolia with Draw a man test” сэдвээр тус тус илтгэлээ хэлэлцүүлж амжилттай оролцоод ганзага дүүрэн сайн яваад ирлээ. Багш нарынхаа ажилд амжилт хүсье.

Т.Дуламрагчаа